Ochrana údajov

S údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich používať len na účely, na ktoré ste nám dali váš súhlas. Vaše osobné údaje nebudeme v žiadnom prípade poskytovať tretím osobám bez vášho výslovného súhlasu. Eco-energy s.r.o. sa nezaoberá aktívnym získavaním osobných údajov osôb, ktoré navštívia jej webovú lokalitu. Vaše osobné údaje preto získame len vtedy, ak nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad prostredníctvom e-mailu.

Vecné údaje

Vecné informácie a údaje, napríklad presný čas pripojenia k našej webovej lokalite a typ použitého webového prehľadávača, sú zhromažďované prostredníctvom bežných, plne automatizovaných pracovných procesov, ktoré sú súčasťou internetových služieb spoločnosti Eco-energy, s.r.o. Tieto informácie používame na štatistické účely a na sledovanie aktivít realizovaných na našej webovej lokalite, s cieľom zvýšiť úžitkovú hodnotu, ktorú vám ponúkame.

Osobné údaje

V prípade, že informácie takého charakteru budú archivované, budete informovaní o účele ich použitia. Pokiaľ sú údaje spracovávané poskytovateľom služieb v rámci centrálneho spracovania údajov pre účely zlepšovania našich služieb zákazníkom alebo z technických dôvodov, zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Súbory „cookie“

Súbory „cookie“ sú malé súbory uložené na pevnom disku počítača. Uľahčujú navigáciu a zlepšujú používateľskú orientáciu webovej lokality. Súbory „cookie“ nám tiež pomáhajú identifikovať najobľúbenejšie časti našej webovej lokality. To nám umožňuje poskytovať obsah, ktorý lepšie vyhovuje vašim potrebám, a tým zlepšovať naše služby. 

Súbory „cookie“ tiež umožňujú zistiť, či v minulosti prebehol nejaký kontakt medzi nami a vaším počítačom. Pri tomto procese sú identifikované len súbory „cookie“ uložené vo vašom počítači. Väčšina webových prehľadávačov automaticky akceptuje súbory „cookie“. 

Ak nechcete, aby sa súbory „cookie“ ukladali na pevný disk vášho počítača, môžete zmeniť nastavenie webového prehľadávača tak, že nebude akceptovať súbory „cookie“. Presný postup ako vykonať toto nastavenie nájdete v príručke k webovému prehľadávaču. Súbory „cookie“ uložené na pevnom disku počítača môžete kedykoľvek odstrániť.

Ak sa rozhodnete pre možnosť neakceptovať súbory „cookie“, aj v takom prípade môžete navštíviť našu webovú lokalitu.

Služba Google Analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics – službu zameranú na webové analýzy, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa súbory „cookie“ (textové súbory uložené v počítači) ako pomôcku pre webovú lokalitu, ktorá tieto súbory využíva na analyzovanie spôsobu, akým používatelia používajú danú webovú lokalitu.

Údaje vygenerované súborom „cookie“ obsahujú informácie o tom, ako používate webovú lokalitu (vrátane vašej adresy IP). Tieto údaje sa prenesú do spoločnosti Google, ktorá ich uloží na svoje servery v Spojených štátoch amerických.

Spoločnosť Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnotenia spôsobu, akým používate webovú lokalitu, a tiež na vypracovanie záznamov o činnosti webovej lokality pre pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním Internetu.

Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracovávajú údaje v zastúpení spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu adresu IP s inými údajmi, ktoré má k dispozícii.

Používanie súborov „cookie“ môžete zamietnuť. Stačí, ak vykonáte príslušné nastavenie vášho webového prehľadávača. Nezabúdajte však, že v takom prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Použitím tejto webovej lokality dávate súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe, ktoré zabezpečuje spoločnosť Google spôsobom a pre účely uvedené vyššie.

Bezpečnosť

Vaše údaje sú chránené heslom vo všetkých systémoch, v ktorých sú uložené. Osobám, ktoré majú prístup k týmto údajom, je prísne zakázané poskytovať vaše údaje tretím osobám.

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať