Právne vyhlásenie

I keď venujeme maximálne úsilie tomu, aby sme zaistili presnosť informácií obsiahnutých na tejto webovej lokalite, občas môže dôjsť k chybe. Spoločnosť Eco-energy, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za dôverovanie týmto informáciám, za žiadne opomenutia a za žiadne následné straty alebo škody.

Spoločnosť Eco-energy, s.r.o. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť, dopĺňať, aktualizovať alebo odstrániť akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej lokalite.

Všetky obrázky a obsah uverejnený na tejto lokalite je chránený autorskými právami spoločnosti Eco-energy a nesmie byť reprodukovaný bez výslovného súhlasu spoločnosti.

Tento súhlas je možné získať zaslaním e-mailu na adresu bederka@eep.sk , s uvedením podrobných informácií o zamýšľanom použití obsahu chráneného autorskými právami.

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať