Šetríme životné prostredie

Energetická efektívnosť je kľúčovým prvkom európskeho balíka opatrení v oblasti klímy a energetiky pri dosahovaní cieľa do roku 2020 znížiť dopyt po energii o 20%. Je to jeden z nákladovo najefektívnejších spôsobov, ako znížiť emisie CO2 a zlepšiť zabezpečenie dodávok energie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať